Garantie Bepalingen


BEPERKTE GARANTIE
 
I. Wij garanderen dat elke nieuwe Talamex opblaasbare boot en de bijbehorende accessoires (hierna “Product” genoemd), is vervaardigd vrij van materiaal- en fabricagefouten, echter uitsluitend wanneer verkoop aan de eindgebruiker is geschied in een land waar distributie door ons is geautoriseerd. 

II. De garantie is pas geldig na digitale registratie en dient uiterlijk 2 weken na aankoop te geschieden. Het geregistreerde product heeft dan een serienummer ter identificatie. Deze garantie blijft van kracht zoals hieronder beschreven. 
A. Voor de Talamex Highline en S-Line boten geldt dat het materiaal van de romp valt onder een garantie van 3 jaar tegen scheuren, poreusheid en rotten. Voor alle overige Talamex boten geldt dat het materiaal van de romp valt onder een garantie van 2 jaar tegen scheuren, poreusheid en rotten. 
B. De naden van de romp vallen onder een beperkte garantie van 3 jaar tegen loslaten (Talamex Highline en SLine boten) respectievelijk 2 jaar (overige Talamex boten). OPMERKING: Loslaten van de naden is onvermijdelijk wanneer de buitenste laag loskomt van de grondlaag of de naad zijn sterkte verliest. Als er slechts 1 naad loslaat, en niet over de gehele boot, moet de naad onder de garantievoorwaarden worden gerepareerd. 
C. De aluminium romp valt onder een beperkte garantie van 2 jaar (Silverline en TLRA modellen). 
D. Alle andere bootonderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot roeidollen, handpomp, zitbank, paktas, ventielen, spiegelhouder, spiegel, D-ringen, stringers en vloerplaten vallen onder een beperkte garantie van 2 jaar. 
III. Uitsluitingen van deze garantie: Aangezien deze garantie uitsluitend materiaal- en fabricagefouten dekt, geldt zij niet voor normale slijtage, of schade als gevolg van: 
A. Verwaarlozing, gebrekkig onderhoud, ongelukken, abnormaal gebruik, verkeerde montage, verkeerd onderhoud of langdurige blootstelling aan zonlicht en (zout) water; 
B. Gebruik van een accessoire of onderdeel dat niet door ons is gefabriceerd of verkocht; 
C. Deelname aan, of voorbereidingen voor racen of andere wedstrijdactiviteiten; 
D. Wijzigingen aan of verwijdering van onderdelen zoals het boren van gaten in de spiegel; 
E. Het gebruik van een buitenboordmotor met meer vermogen en/of gewicht dan is aangegeven op de capaciteitsplaat; 
F. Charter, verhuur en commercieel gebruik; 
G. Schade door overmacht met inbegrip maar niet beperkt tot abnormale water, wind en weersomstandigheden etc. 
H. Verkeerd gebruik zoals, maar niet beperkt tot overbelasting, onjuist afmeren, stranding, dragen of slepen, aanvaring, onjuist gebruik van een trailer; 
I. Schade ten gevolge van diefstal en brand; 
J. Schade ten gevolge van neerslag uit de lucht, sappen van bomen, morsen van chemicaliën; gebruik in verontreinigde gebieden; 
K. Normale achteruitgang, slijtage, verkleuring, dofheid en veroudering van doek, metalen, hout en plastic; 
L. Schade of achteruitgang van de cosmetische oppervlakten zoals scheuren, haarscheuren, verkleuring, holle ruimtes, vervagen of oxidatie van de poedercoating. 
M. Osmotische blaarvorming of scheuren in de poedercoating waaronder spinvormige scheuren; 
N. Kosten van normaal onderhoud en reiniging; 
O. Gevolgschade of incidentele schade; 
P. Vochtschade aan de houten onderdelen als gevolg van niet handhaven van een beschermende coating van deze onderdelen; 
Q. Door het gebruik van reinigingsmiddelen anders dan geadviseerd elders in deze handleiding; 
IV. Deze garantie dekt geen kosten of uitgaven als gevolg van incidentele of gevolgschade zoals: kosten berekend voor het uit het water halen, te water laten, slepen, opslaan; telefoon- of huurkosten van welke aard dan ook, overlast, ligplaatskosten, verzekeringsdekking, betalingen voor leningen, tijdsverlies, verlies van inkomsten en alle andere soorten incidentele of gevolgschade. 
V. De klant moet redelijkerwijs toegang tot het product geven voor service uit hoofde van de garantie door het product ter inspectie naar een Talamex dealer te brengen die gemachtigd is om onderhoud en reparaties uit te voeren aan het product. Als de koper het product niet naar een dergelijke dealer kan brengen, dient het bedrijf schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De koper betaalt alle vervoerskosten en/of alle andere kosten die bij de service horen. Voor alle producten of onderdelen die door de koper ter inspectie of reparatie worden verzonden, moeten de verzendkosten vooraf worden betaald. Het digitaal registreren in combinatie met de aankoopfactuur is het enige geldige registratiebewijs en moet worden overgelegd op het moment dat service uit hoofde van de garantie wordt verzocht. Garantieclaims worden niet aanvaard wanneer boot niet tijdig is geregistreerd. 
VI. Onze verplichting krachtens deze garantie is beperkt tot het repareren van een defect onderdeel of, naar ons goeddunken, het terugbetalen van de aankoopprijs of het vervangen van een of meer onderdelen, nodig om een door deze garantie gedekt defect als gevolg van materiaal- of fabricagefouten te verhelpen. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp van een product te verbeteren zonder enige verplichting onzerzijds om een eerder gefabriceerd product aan te passen. 
VII. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U heeft wellicht ook andere wettelijke rechten die van land tot land verschillend zijn. 
VIII. Overdracht van garantie: de beperkte garantie is overdraagbaar aan een volgende koper, maar alleen voor de rest van het ongebruikte deel van de beperkte garantie. Dit is niet van toepassing als het schip wordt gebruikt voor verhuur of commercieel gebruik. Niet verlopen garantiedekking kan uitsluitend worden overgedragen aan een volgende koper na juiste registratie van het product. Registreer de boot digitaal om de garantie over te dragen.

TALAMEX MARINE PRODUCTS | KOMEET 13 | 8448 CG, HEERENVEEN (IND. TERREIN IBF)