Privacybeleid Brunswick


Privacybeleid Brunswick 

 

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2022 
 
Brunswick respecteert uw bezorgdheid over privacy en waardeert haar relatie met u.  
 
Dit privacybeleid is van toepassing op informatie verzameld door Brunswick Corporation, alle gelieerde of dochterondernemingen - waaronder Lankhorst Taselaar/Hohorst, Talamex en Besto Lifesaver - (‘Brunswick’, ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’, ‘onze’), offline of online, waaronder, maar niet beperkt tot, alle websites of apps die een link naar plaatsen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk ‘de Websites’). 
 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens verzameld door Brunswick Corporation, alle gelieerde of dochterondernemingen (‘Brunswick’, ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’, ‘onze’), offline of online, waaronder, maar niet beperkt tot, alle websites of apps die een link plaatsen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk ‘de Websites’). Brunswick werkt hard om uw persoons- en andere gegevens die we verzamelen en bewaren te beschermen en te beveiligen.  Dit Privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe u uw gegevens kunt bijwerken, beheren en/of kunt verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen. Dit Privacybeleid beschrijft ook bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden die u kunt hebben met betrekking tot uw informatie. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door.  Door met onze websites te blijven werken of op een andere manier met ons in contact te treden, bevestigt u dat u de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen.  Personen die solliciteren naar een baan bij Brunswick kunnen onze Privacyverklaring voor sollicitanten raadplegen. Dit Privacybeleid is opgenomen in, en vormt een integraal onderdeel van, de Gebruiksvoorwaarden. 
 

Wat zijn 'persoonsgegevens'?

 
In dit Privacybeleid worden de termen persoonsgegevens, "persoonlijk identificeerbare informatie" en "PII" door elkaar gebruikt en verwijzen naar alle informatie die, alleen of in combinatie met andere gegevens, kan worden gebruikt om een bepaald(e) persoon, huishouden of apparaat te identificeren, en die onderworpen is aan, of anderszins wordt beschermd door, een wet, voorschrift of verordening inzake gegevensbescherming of -beveiliging. Voorbeelden van persoonsgegevens worden verstrekt in de paragraaf “Wat verzamelt Brunswick?” hieronder.
 

Hoe verzamelt Brunswick mijn persoonsgegevens?

 

Brunswick verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden.  Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer u: 
 
door onze websites browset;
onze apps gebruikt;
een product koopt of zich inschrijft voor een mailinglijst;
lid wordt van onze club(s) of een boot reserveert;
uw product voor de garantieservice registreert via een dealer;
een garantieclaim indient via Brunswick of een dealer;
problemen met producten/diensten meldt en/of klantenenquêtes invult;
ons uw accountgegevens of uw contactgegevens bezorgt;
meedoet aan enquêtes of wedstrijden;
informatie verstrekt om uw toegang via de Websites te verifiëren, zoals uw gebruikersnaam en/of wachtwoorden; en/of
rechtstreeks met ons contact opneemt.
 
Brunswick verzamelt ook informatie over u uit andere bronnen, waaronder organisaties waarmee wij gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren, uit openbaar beschikbare bronnen (bv. websites van sociale media) en referenties die u aan ons verstrekt.  We kunnen deze informatie combineren met gegevens die u hebt verstrekt. Dit helpt ons onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en meer op maat gemaakte reclame te maken om diensten aan te bieden die voor u interessant zouden kunnen zijn. 
 

Wat verzamelt Brunswick? 

 
Brunswick verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en/of delen zijn afhankelijk van het product en/of de dienst die u bij ons heeft.  Deze gegevens kunnen de volgende zijn: 
 
uw naam en contactgegevens;
gegevens betreffende uw inkomen en werk;
uw aankoop- en transactiegeschiedenis;
identificatiegegevens zoals uw echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, nummer van financiële rekening of andere soortgelijke identificatiegegevens;
persoonsgegevens, zoals uw leeftijd, geboortedatum, namen van kinderen, aantal kinderen, leeftijd of geslacht van kinderen, telefoonnummer of uw kredietwaardigheid, inkomsten of schulden, en beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving, zoals uw ras of religie;
commerciële informatie, met inbegrip van gegevens over persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of in overweging genomen, of andere aankoop- of consumptiepatronen of -tendensen;
gegevens over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en gegevens over uw interactie met onze website;
nauwkeurige geolocatiegegevens;
audio, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens;
professionele of werkgerelateerde gegevens;
opleidingsgegevens; en
conclusies die getrokken zijn uit de bovenstaande categorieën van gegevens en die uw voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden of bekwaamheden weerspiegelen.
 
Wij verzamelen in de loop van de tijd geen persoonsgegevens over uw onlineactiviteiten en via websites van derden of online diensten, wanneer onze Websites gebruikt.  Wij zullen echter een ‘Volg me niet signaal’ dat door uw webbrowser wordt verzonden, behandelen als een verzoek om af te zien van de “verkoop” van uw gegevens, voor zover wij in staat zijn om uw browser te koppelen aan enige andere gegevens over u en voor zover de wet dit vereist.
 

Waarom verzamelt Brunswick mijn persoonsgegevens?

 

Naast de gevallen waarin u toestemming heeft gegeven voor het gebruik of de verwerking van uw gegevens door ons, kan Brunswick uw gegevens gebruiken:  
 
om te voldoen aan een door u gemaakt verzoekt;
om een wettelijke verplichting na te leven die op Brunswick van toepassing is krachtens de wetgeving van Californië, de Europese Unie (EU) of een lidstaat van de EU of krachtens een andere toepasselijke wetgeving;
om te zorgen dat onze Websites correct functioneren;
om de dagelijkse zakelijke activiteiten te beheren, zoals het beheer en de verbetering van de Websites of de gerechtvaardigde belangen van Brunswick als multinationale producent van maritieme producten, om bijvoorbeeld ons bedrijf te beschermen en onze klanten beter te begrijpen;
om de prestaties en werking van de Websites te analyseren;
om fraude te voorkomen, om de Gebruiksvoorwaarden van de Websites te handhaven, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en verplichte bedrijfsrapportage en om de overeenkomsten van Brunswick te handhaven;
om te analyseren hoe u de Websites gebruikt en om overig marktonderzoek uit te voeren;
om u onze producten en diensten aan te bieden en hierover met u te communiceren, met inbegrip van het beheer van de toepasselijke garanties en terugroepberichten;
om u advertenties aan te bieden op basis van uw interesses;
om u informatie te verschaffen over de financiële opties voor de aankoop van onze producten, om interne analyses en rapporten te creëren; en
om ze te combineren met de gegevens die wij van of over u verzamelen en ze te gebruiken op de hierboven beschreven wijze.
 
Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke, juridische of fiscale doeleinden.  Als deze doeleinden niet meer van toepassing zijn, zullen wij de gegevens vernietigen, de-identificeren, samenvoegen of anonimiseren in overeenstemming met ons interne beleid en protocollen en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 
 

Met wie deelt Brunswick mijn persoonsgegevens? 

 

Brunswick verkoopt de gegevens die u ons verstrekt niet met winstoogmerk, maar de gegevens worden wel met derden gedeeld.  Brunswick deelt uw persoonsgegevens zowel intern als extern, o.a.:  

 
- intern binnen Brunswick en naar de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gegevens (raadpleeg de lijst van merken van Brunswick www.brunswick.com/our-brands);
- met zakelijke partners die gebonden zijn aan gegevensbeschermingsovereenkomsten of soortgelijke privacybescherming, zoals dealers en distributeurs; en/of
- met derde verwerkers en soortgelijke dienstverleners die gebonden zijn aan gegevensverwerkingsovereenkomsten of soortgelijke privacybescherming.
 
Daarnaast kunnen wij onder de volgende omstandigheden gegevens over u bekendmaken aan derden: 
 
als we dit wettelijk of juridisch verplicht zijn;
aan wetshandhavingsinstanties of overige overheidsfunctionarissen;
wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale en/of onethische activiteiten;
indien noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
om onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
om fraude tegen Brunswick, onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners of erkende dealers te voorkomen;
ter ondersteuning van auditing, naleving en corporate governance-functies;
om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving; of
in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie of herstructurering, de verkoop van nagenoeg al onze aandelen en/of activa, of andere bedrijfswijzigingen, waaronder, maar niet beperkt tot, tijdens een due diligence-proces.
 

GEGEVENS DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN 

 

Bepaalde gegevens verzamelen we op geautomatiseerde wijze wanneer u onze Websites bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze Websites hebben bezocht en welke pagina's er zijn geopend. Door deze gegevens te verzamelen, komen we te weten hoe we onze Websites het best kunnen afstemmen op onze bezoekers. We verzamelen deze gegevens op verschillende manieren, zoals met ‘cookies’ en ‘webbakens’. Daarnaast kunnen we IP-adressen verzamelen, zoals hieronder wordt uitgelegd.  Raadpleeg ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies. 

 
Cookies.  Zoals beschreven in ons afzonderlijke Cookiebeleid, gebruiken wij, zoals vele andere bedrijven, ‘cookies’ op een aantal van onze Websites. Cookies zijn stukjes code die op uw apparaten worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies om ons bijvoorbeeld te laten weten of u ons al eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen bij het identificeren van functies van de websites waarvoor u mogelijk de grootste interesse heeft. Cookies kunnen uw online ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan terwijl u een bepaalde website bezoekt. 
 
De meeste webbrowsers zullen u aangeven hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies en functionaliteit van de Websites volledig kunt benutten. 
 
Webbakens.  Zoals staat beschreven in ons afzonderlijke Cookiebeleid, bevatten bepaalde pagina's op onze website ‘webbakens’ (ook bekend als internettags, pixeltags en clear GIF's). Deze webbakens stellen derden in staat gegevens te verkrijgen, zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop het baken verschijnt; de URL van de pagina waarop het baken verschijnt; de tijd dat de pagina met het baken werd bekeken; het type browser dat werd gebruikt om de pagina te bekijken; en de gegevens in cookies die zijn ingesteld door de derde partij. 
 

GEGEVENSOVERDRACHT OVER DE GRENS 

 
Brunswick heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is verplicht persoonsgegevens over te dragen aan, en persoonsgegevens te verwerken binnen de Verenigde Staten om te voldoen aan de binnenlandse wetgeving en om onze legitieme zakelijke belangen te faciliteren. Voor de overdracht van gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar andere landen, zoals de Verenigde Staten, houden wij ons aan de wettelijke kaders die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als de EU-wetgeving en andere toepasselijke buitenlandse wetgeving.  Door de Websites te gebruiken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken, draagt u uw persoonsgegevens aan ons over in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat (i) de Verenigde Staten mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als uw land, staat of jurisdictie van verblijf of nationaliteit, (ii) de EU-autoriteiten hebben vastgesteld dat de Verenigde Staten in sommige omstandigheden geen adequaat niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens, en (iii) wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten, deze toegankelijk kunnen zijn voor of op andere wijze beschikbaar worden gesteld aan de autoriteiten en ambtenaren van de Verenigde Staten op grond van gerechtelijke en/of administratieve bevelen, decreten en eisen, en/of andere nationale wetten, statuten en voorschriften die van toepassing zijn in de Verenigde Staten. Daarnaast dragen wij, en onze externe dienstverleners, de persoonsgegevens die we verzamelen op de Websites over aan andere derde landen waar wij zaken doen, en dezelfde waarschuwingen en disclaimers over de adequaatheid van de gegevensbescherming die hierin uiteengezet zijn, gelden ook voor dergelijke derde landen. Voor meer informatie over hoe Brunswick reageert op verzoeken en eisen van overheidsinstanties met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens in onze bewaring of ons beheer, zie “Brunswick en openbaarmaking aan de overheid.” 
 
Standaardcontractbepalingen en overeenkomsten inzake gegevensverwerking en -bescherming.  Brunswick heeft waar dit van toepassing is overeenkomsten voor gegevensverwerking of gegevensbescherming opgesteld en gesloten met relevante partijen (bijvoorbeeld leveranciers met wie wij persoonsgegevens delen) om de correcte overdracht van uw gegevens te waarborgen.  In de EER bevatten deze overeenkomsten standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een passend middel om de overdracht van gegevens buiten de EER te beschermen.
 
Brunswick, evenals de gelieerde ondernemingen, divisies en dochterondernemingen ervan vertrouwen op deze standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht. 
 

HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN 

 
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die wij in ons bezit hebben. Om die reden handhaven we administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens die u verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van de Websites. Geen informatiesysteem of -programma kan echter volledig veilig zijn, dus we kunnen de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die u naar de Websites verzendt via netwerken die wij niet beheren, inclusief het internet en draadloze netwerken, en u begrijpt en erkent hierbij hetzelfde en gaat ermee akkoord dat u ons op eigen risico persoonsgegevens of andere gegevens verstrekt. 
 

UW VERPLICHTINGEN 

 
De veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens hangt ook van u af. Wanneer we u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot onze Websites, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van die gegevens en voor het niet bekendmaken ervan aan anderen. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u reden hebt om aan te nemen dat uw gebruikersnaam of wachtwoord voor onze Websites is gecompromitteerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen in het geval we wettelijk verplicht zijn om u op de hoogte te stellen van een incident of voorval inzake gegevensbeveiliging met betrekking tot uw persoonsgegevens 
 
Het is u toegestaan om, en u verklaart en garandeert aan Brunswick dat u alleen persoonsgegevens aan Brunswick verstrekt als deze persoonsgegevens nauwkeurig, betrouwbaar en relevant zijn voor onze relatie met u en alleen in de mate dat een dergelijke openbaarmaking niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving, verordening of regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, of inbreuk maakt op de rechten of privileges van een individu op het gebied van de privacy. Als u Brunswick voorziet van persoonsgegevens over een derde partij, verklaart u hierbij uitdrukkelijk aan Brunswick dat u, naast de voorafgaande verklaringen en garanties, het volledige recht en gezag hebt, en toestemming indien nodig, om de persoonsgegevens over de derde partij aan Brunswick te verstrekken. 
 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE 

 
Afhankelijk van de jurisdictie waarin u woont of waar Brunswick bedrijfsactiviteiten uitvoert, kunt u bepaalde rechten en privileges inzake gegevensprivacy hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en bewaren, met inbegrip van het recht om toegang te vragen tot dergelijke persoonsgegevens of om deze te laten verwijderen. Alvorens te reageren op een privacyverzoek, zal Brunswick redelijke stappen ondernemen om de identiteit van de aanvrager en de authenticiteit van het verzoek te verifiëren. Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw privacyverzoek, tenzij dit buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is, of wij daartoe anderszins wettelijk gemachtigd zijn. Als we bepalen dat het betalen van een vergoeding voor het verzoek gerechtvaardigd is, zullen we u informeren waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we aan uw verzoek voldoen. Indien gewenst, kunt u een derde partij machtigen om namens u een privacyverzoek in te dienen, hoewel dergelijke verzoeken van derden ook onderworpen zijn aan de hier beschreven identiteitsverificatie- en authentificatieprocessen.  Over het algemeen zijn rechten inzake gegevensprivacy niet absoluut en kan het zijn dat Brunswick uw verzoek geheel of gedeeltelijk moet weigeren. 
 
Europa. Als u een inwoner bent van de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, heeft u recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om de gegevens te controleren, aan te passen of te verzoeken om verwijdering.  U heeft ook het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die wij over
u hebben verzameld.  In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken dat we de verwerking of het delen van uw gegevens beperken of stopzetten.  Als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot of het bekijken of corrigeren van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com, of vul het formulier in dat u hier kunt vinden.
 
Nevada. Als u een inwoner van Nevada bent, hebt u het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet met winstoogmerk aan derden verkopen, en in bepaalde situaties de overdracht van uw informatie aan derden te beperken of stop te zetten. Brunswick verkoopt uw persoonsgegevens niet met winstoogmerk aan derden.  Als u een verzoek wilt indienen om het delen van uw gegevens te beperken, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com, of vul het formulier in dat u hier kunt vinden.
 
Californië. Toegangsrechten voor ingezetenen van Californië: als u een inwoner van Californië bent, hebt u de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 
Toegang tot specifieke en algemene categorieën van persoonsgegevens en gegevensportabiliteit: U heeft het recht om te verzoeken dat wij bepaalde gegevens over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden aan u bekend maken. Zodra wij uw verzoek om uw persoonsgegevens hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij op basis van uw verzoek de volgende gegevens aan u bekendmaken: 
 
de categorieën of specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
de categorieën van de bronnen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens;
de categorieën van derden met wie wij die persoonsgegevens delen; en
als we uw persoonsgegevens voor een zakelijk doel hebben verkocht of openbaar gemaakt, zijn er twee afzonderlijke lijsten met: (a) de categorieën van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en verkocht, en de categorieën van de derden aan wie de gegevens zijn verkocht; en (b) de categorieën van uw persoonsgegevens die voor zakelijke doeleinden zijn verstrekt.
 
Niettegenstaande het voorgaande zal Brunswick geen van de volgende gegevens bekendmaken bij een verzoek om toegang: uw burgerservicenummer, uw rijbewijsnummer of een ander door de overheid uitgegeven identificatienummer, het nummer van een financiële rekening, een gezondheids- of medisch 
identificatienummer, een wachtwoord voor een account of veiligheidsvragen of antwoorden naar aanleiding van een verzoek om informatie. U mag maximaal twee van deze verzoeken om persoonsgegevens indienen binnen een periode van 12 maanden. 
 
Verzoek tot verwijdering: U heeft het recht om te verzoeken dat wij sommige of alle persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek om persoonsgegevens hebben ontvangen en bevestigd en uw identiteit hebben geverifieerd door middel van onze tweestapsverificatieprocedure, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen voor zover dit wettelijk vereist is, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens door de wet toegestaan of verplicht is. Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om: 
 
de transactie te voltooien waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, goederen of diensten te leveren waar u om heeft gevraagd, maatregelen te nemen die redelijkerwijs verwacht worden in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, of om anderszins ons contract met u uit te voeren;
beveiligingsincidenten op te opsporen, te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen;
producten te debuggen om fouten op te sporen en te repareren die de bestaande beoogde functies aantasten;
de vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht te waarborgen van een andere consument om zijn of haar recht op vrije meningsuiting uit te oefenen, of om een ander door de wet verleend recht uit te oefenen;
te voldoen aan sectie 1546 en volgende van het Californische wetboek van strafrecht (de California Electronic Communications Privacy Act);
deel te nemen aan openbaar of door vakgenoten beoordeeld wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere van toepassing zijnde ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de uitvoering van het onderzoek onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden, indien u eerder uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven;
uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs in overeenstemming is met de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons;
een wettelijke verplichting na te komen; of
ander intern en rechtmatig gebruik van die gegevens te maken dat verenigbaar is met de context waarin u ze heeft verstrekt.
 
Verkoop mijn persoonsgegevens niet: Wij verkopen uw persoonsgegevens niet met winstoogmerk aan derden; de gegevens zullen echter worden gedeeld zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien u zich wilt afmelden voor deze uitwisseling, of niet gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, klik dan hier en vul het ‘Verzoek om afmelding’ in.  U kunt ook klikken op de knop ‘Verkoop mijn persoonsgegevens niet’ onderaan de hoofdpagina van elke Website, die u naar hetzelfde webformulier zal leiden. Onze Websites en diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan zestien (16) jaar, en we verzamelen of verkopen geen persoonsgegevens van dergelijke personen. 
 
Uw CCPA-rechten uitoefenen 
 
Om de hierboven beschreven CCPA-rechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar verzoek om persoonsgegevens bij ons in te dienen door: 
 
ons te bellen op 855-283-1103 of 847-735-4002;
een online aanvraagformulier op www.brunswick.com/DSAR in te vullen; of
een e-mail te sturen naar privacy@brunswick.com.
 
Alleen u of een persoon die geregistreerd staat bij het Californische Ministerie van Buitenlandse Zaken en die u machtigt om namens u te handelen, mag een verzoek inzake persoonsgegevens indienen. U kunt ook een verzoek inzake persoonsgegevens indienen namens uw minderjarig kind.  
 
Het verifieerbare verzoek inzake persoonsgegevens moet: 
 
uw verzoek gedetailleerd genoeg beschrijven om ons in staat te stellen het te begrijpen, te evalueren en te beantwoorden; en
voldoende gegevens bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld, of een bevoegde vertegenwoordiger voor die persoon bent.
 
o Voor een verzoek van de persoon van wie we mogelijk informatie hebben verzameld, vertrouwen wij op een dienstverlener om uw identiteit te verifiëren. Om uw identiteit te verifiëren kan onze dienstverlener een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of door de overheid uitgegeven identiteitskaart vereisen, samen met uw huidige postadres en contactgegevens.
o Voor een bevoegde vertegenwoordiger hebben we een kopie nodig van de registratie van de agent bij de California Secretary of State, een geldige volmacht, een aanstellingsdocument van de rechtbank of een ondertekende machtiging van de persoon namens wie de agent handelt, om aan te tonen dat de agent in staat is om namens die persoon te handelen.  Zodra we een verzoek hebben ontvangen van een bevoegde agent, tenzij die agent een volmacht heeft afgegeven overeenkomstig de California Probate Code Secties 4000 tot 4465, kunnen wij contact opnemen met de persoon op wie het verzoek betrekking heeft om, onder andere, hun identiteit te verifiëren, de handelingsbevoegdheid om namens die persoon te handelen van de agent te bevestigen, en indien van toepassing, te reageren op of informatie te leveren op grond van het verzoek om persoonsgegevens.
o Voor een verzoek met betrekking tot een huishouden moeten alle leden van het huishouden het verzoek indienen en elk moet voldoende informatie verstrekken om zijn of haar identiteit te verifiëren.  Wij vertrouwen op een dienstverlener om de identiteit van elk gezinslid te verifiëren.  Elk gezinslid moet aan onze dienstverlener een kopie verstrekken van een geldig paspoort, een rijbewijs of een door de overheid uitgegeven identiteitskaart (of voor minderjarigen jonger dan 13 jaar een ondertekende toestemming van de ouder van de minderjarigen), samen met uw postadres en contactinformatie.  We kunnen een verzoek van een huishouden weigeren als we niet kunnen verifiëren of de persoon of personen die het verzoek indienen, deel uitmaken van hetzelfde huishouden.
 
Als wij een verzoek tot verwijdering niet kunnen verifiëren, zullen wij dat verzoek behandelen als een verzoek tot afmelding van de verkoop van uw gegevens. Wij streven ernaar om binnen 45 dagen na ontvangst te reageren op een verzoek om persoonsgegevens en wij zullen de ontvangst van uw verzoek om informatie of verwijdering binnen 10 dagen na ontvangst bevestigen. Als we meer tijd nodig hebben (max. 90 dagen), zullen we u schriftelijk informeren over de reden en de verlengingstermijn.  Wij zullen onze schriftelijke reactie per post of elektronisch versturen. Indien we uw persoonsgegevens elektronisch verstrekken, zullen wij ze in een overdraagbaar en gemakkelijk te gebruiken formaat verstrekken. Het antwoord dat wij u geven zal ook een verklaring geven voor de redenen waarom wij niet kunnen voldoen aan een verzoek, als dit nodig is. 
 
Non-discriminatie 
 
Als u een van uw rechten uitoefent uit hoofde van het Californische Burgerlijk Wetboek 1798.100 en volgende, de Californische wet op de privacy van de consument (uw ‘CCPA-rechten’), tenzij toegestaan of vereist door de wet, zullen wij: 
 
u geen goederen of diensten weigeren;
u geen andere prijzen of tarieven berekenen voor goederen of diensten, inclusief voor kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes;
u geen ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aanbieden; of
niet suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten zou kunnen ontvangen.
 
 
Als u echter een of meer van uw CCPA-rechten uitoefent, behouden wij ons het recht voor om u een andere prijs of tarief in rekening te brengen dan aan andere consumenten, of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan te bieden.  Op dit moment bieden wij geen financiële stimulansen voor het blijven verzamelen, gebruiken, delen en/of verkopen van uw persoonsgegevens. Ga voor meer informatie over de CCPA naar: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. 
 
Andere jurisdicties. Als u een inwoner bent van een jurisdictie (bv. stad, staat, provincie, land) dat hierboven niet wordt vermeld, houd er dan rekening mee dat Brunswick ernaar streeft om alle toepasselijke privacywetten na te leven. Als u de privacyrechten wilt uitoefenen die door uw jurisdictie aan u zijn toegekend, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com of vul het formulier in dat u hier kunt vinden.
 

E-MAILMARKETING EN UW RECHTEN

 
U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten van ons. Over het algemeen bieden de e-mailmarketingberichten die u van ons ontvangt u de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige e-mailmarketingberichten. U kunt zich ook afmelden voor dergelijke e-mailmarketing door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de paragraaf “Hoe contact met ons opnemen” hieronder. U stemt er hierbij mee in Brunswick onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien u niet langer eigenaar, licentiehouder of gebruiker bent van een e-mailadres waarop u zich hebt geabonneerd om e-mailmarketing van ons te ontvangen.
 

BEWARING VAN UW GEGEVENS 

 

Brunswick bewaart alle persoonsgegevens voor de duur van de relevante zakelijke relatie en de duur van een toepasselijke garantie en wettelijke verjaringstermijn op grond van een contract of op basis van de lokale wetgeving. Deze bewaring wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beleidslijnen en schema's voor informatiebeheer van Brunswick, alsmede de door belasting- en andere toepasselijke wet- en regelgeving voorgeschreven periode; en zolang als nodig is opdat u een vordering tegen ons kunt instellen en opdat Brunswick zich tegen eventuele rechtsvorderingen kan verweren. Het kan echter nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren als dit relevant is voor een lopende vordering of onderzoek.   

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE NETWERKACCOUNTS

 

Onze Websites kunnen links naar andere websites bevatten voor uw gemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van onze Websites werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleidslijnen hebben, waarbij we u sterk aanbevelen om deze te lezen als u de gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen deel uitmaken van deze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik van de websites of de privacypraktijken van deze websites. 

 
Bij een aantal van onze Websites kunt u zich aanmelden en uw sociale netwerkaccounts koppelen met Brunswick, waaronder, maar niet beperkt tot, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest.  Door deze functionaliteit te gebruiken, geeft u Brunswick toestemming om toegang te krijgen tot alle elementen van uw sociale netwerkprofielgegevens die u ter beschikking heeft gesteld om te worden gedeeld en om deze te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk en dit Privacybeleid. Raadpleeg de privacyinstellingen van uw sociale netwerkaccount voor informatie over welke gegevens met ons en andere verbonden applicaties worden gedeeld en om de gegevens te beheren die worden gedeeld via uw account, inclusief gegevens over uw activiteiten met behulp van onze websites.   
Als u een sociale media-account wilt ontkoppelen van Brunswick, raadpleeg dan de instellingen van dat sociale media-account en de bijbehorende provider. 
 

ADVERTENTIES VAN DERDE PARTIJEN 

 

Derde partijen, waaronder adverteerders, verzamelen in de loop van de tijd gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, over uw activiteiten en over verschillende websites wanneer u de Websites gebruikt.  Deze derde partijen leveren Brunswick gegevensverzameling, rapportage, meting van advertentierespons en analytische informatie en hulp bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties. 
 
Het verzamelen van uw persoonsgegevens door derde partijen is niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van die derde partijen om vast te stellen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 
 
Veel externe adverteerders en sommige webbrowsers en mobiele apparaten bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor advertenties van derden. Informatie en hulpmiddelen om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties zijn verkrijgbaar bij de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/choices/.  U kunt zich ook afmelden voor het volgen en ontvangen van gerichte advertenties op uw mobiele apparaat door sommige mobiele advertentiebedrijven en andere soortgelijke entiteiten door de App Choices-app te downloaden via www.aboutads.info/appchoices.   Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt via deze mechanismen u niet wordt afgemeld voor het ontvangen van advertenties. U blijft generieke advertenties ontvangen terwijl u de Websites bezoekt en elders online. 
 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE 

 
Voor vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de website raadpleegt u het Beleid inzake toegankelijkheid van de website. 
 

PRIVACY VAN KINDEREN 

 
Onze Websites zijn websites voor het algemene publiek die niet zijn gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Als we daadwerkelijk weten dat de gegevens die we verzamelen, zijn verstrekt door een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die gegevens onmiddellijk verwijderen. 
 

ONLINE EVENEMENTEN EN VIDEOTELECONFERENTIES 

 
Brunswijk host en gebruikt platforms voor videoteleconferenties om conferenties, vergaderingen, opleidingsevenementen en andere programma's te faciliteren. We gebruiken vaak online platforms die eigendom zijn van en beheerd worden door externe dienstverleners (bv. Zoom, Cisco, Microsoft). Houd er rekening mee dat onze videoteleconferenties de inhoud, sessies, gesprekken en discussies kunnen opnemen en dat dergelijke opnamen door ons en onze externe dienstverleners kunnen worden opgeslagen of bewaard. Door deel te nemen aan deze evenementen en videoteleconferenties stemt u ermee in dat alle daarin verstrekte informatie wordt verzameld en bewaard, en geeft u toestemming voor het opnemen van dergelijke activiteiten. 
 

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN 

 
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met: 
 
Brunswick Corporation 
 
T.a.v. Juridische afdeling
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500 Mettawa, IL 60045
Telefoon: 855-283-1103 of 847-735-4002
 
E-mail: privacy@brunswick.com

TALAMEX MARINE PRODUCTS | KOMEET 13 | 8448 CG, HEERENVEEN (IND. TERREIN IBF)